توافقی

قیمت ششصد میلیون تومان تمیز ترین ایودی فول. کامل بعترین ماشین المان مخصوص خاص سواران اصلا تخفیف نمیدم چون واقعا ارزان زدم قیمتو کم کار ترین فروش به علت مهاجرت اصلا خرج نداره این ماشین تمام لوازم هم موجود فروش فوری 

1397/3/6تهران