توافقی

فولترین و کامل ترین مدل وارد شده به کشور، لیمیتد لانچ ادیشن با ترک پکیج و اکسسورى کامل، ماشین به صورت دست ساز و تماما از فیبر کربن ساخته شده، رنگ خودرو هم سفید مات فاکتورى و گرونترین رنگ موجود است، صفر خشک واقعى، مخصوص خاص سواران 

1397/2/6تهران