(تومان)55,000,000

33,500 کیلومتر

بیمه تا برج ۱ بدون رنگ 

1396/7/23تهران
(تومان)53,000,000

36,000 کیلومتر

ام جی ٣ مدل ٢٠١٤ بدون رنگ واقعی بشرط کارشناس بدون تصادف تمامی سرویس ها در نمایندگی انجام شده است فوق العاده سالم و سر حال،آماده ی سفر فقط مصرف کننده 

1396/7/14تهران