توافقی

بسیار تک . کارکرد واقعی. مدل ٢٠١٥ . موتور ١٦٠٠ . سواری فوق العاده. تمامی قطعات جی ام امریکا . مقطوع265,000,000 

1397/3/19تهران