(تومان)325,000,000

تحویل آنی فوری آماده پلاک رینگ 18 رادار جلو دوربین 130 عقب کروز کنترل فوق هوشمند حسگر پارک عقب جلو سامانه ناوبری نمایشگر اطلاعات هوشمند فرمان تلسکوپی باتنظیم الکتریکی عملکرد حساس به سرعت تهویه مطبوع دوگانه 6بلندگوی اضافه صندلی برقی 2گرم 2سرد کمربند پیش کشنده 3نقطه ای ساندروف 2مرحله ای شیشه شوی چراغ های جلو حس گر باران قیمت 325 میلیون 

1396/7/14تهران