(تومان)12,800,000

180,000 کیلومتر

مدل 1995. موتور 2000. 10 سال تخفیف بیمه. شخص ثالث تا دی ماه 96. 4 شیشه برقی. اینه های بغل برقی باگرم کن. مصرف صدی 7.5 الی 8. دو لکه رنگی بدون ضربه به جلو و عقب ماشین. مشکی متالیک. فنی سالم. لاستیک 90% بهمراه رینگ اسپرت. 

1396/7/26اصفهان