(تومان)217,000,007,787,800

اقساطی، تحویل 1 روزه، اقساطی تحویل فوری از درب نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 211 

دیروزتهران
(تومان)22,000,000

اقساطی، تحویل 1 روزه، برلیانس داخل مشکی کارتکس و تحویل فوری کلیه اسناد و مدارک تحویل و به نام خریدار با بیمه و گارانتی و ۶۰% تخفیف بیمه بدنه ۸۸۴۵۰۲۰۰ 

1396/5/25تهران
(تومان)27,500,000

اقساطی، تحویل 1 روزه، موجود در تنوع های پرداختی متنوع در نمایندگی 1042 (وانیک نظریان) همراه بهترین و بروز ترین آبشنهای مدیران خودرویی 09120400465 شیرافکن 

1396/4/31تهران
(تومان)26,500,000

اقساطی، تحویل 1 روزه، برلیانس داخل مشکی کارتکس و تحویل فوری کلیه اسناد و مدارک تحویل و به نام خریدار در رهن پارس خودرو چکها در وجه پارس خودرو و مبلغ چک اول ۶/۴۰۰ امکان رویت خودرو قبل از تسویه کامل با بیمه و گارانای و ۶۰% تخفیف بیمه بدنه ۸۸۴۵۰۲۰۰ 

1396/4/20تهران