توافقی

10,000 کیلومتر

3200 سی سی 6 سیلندر اتوماتیک تیپ ترونیک - 10 نفره - دو کولر دو بخاری -2008 ترخیص 2012 - سند دست اول - کارکرد 10/000 کیلومتر واقعی - 5سال خواب -در حد صفر واقعی - قابل معاوضه 

1397/9/1تهران