(تومان)58,000,000

50,000 کیلومتر

استثنایی ترین ون بنز موجود در ایران تک برگ سند این خودرو 10 سال خواب بوده از اول تخفیف بیمه موتور 2400cc دیفرانسیل جلو فنی به شرط موتور گیربکس پلمپ تخفیف پای معامله بازدید همدان 

1396/2/16همدان