توافقی

200,000 کیلومتر

مدل تشریفات SE300، شش سیلندر،دنده اتومات، سانروف برقی، شیشه بالابر برقی،تلفن مرکزی بوش، چنگر بوش، تودوزی ٦٠٠، قفل مرکزی، در شرایط عالی نگهداری شده و... 

1396/3/5مازندران