(تومان)110,000,000

195,000 کیلومتر

فول کامل با مموری دو طرف فول ایربگ، ١سال بیمه کامل ١١ سال تخفیف بیمه ماشین فنی و بدنی بسیار سلامت.، شماره تماس :. ٠٩١٢٣١٦٠٦٢٥ 

1396/6/2تهران