(تومان)160,000,000

130,000 کیلومتر

مدل ٢٠٠٨ مشکى ، کیت ، دنده پشت فرمون، زنون شور، مانیتور بزرگ مدل ٢٠١٣، کولر دیجیتال ، کمربند مشکى ، پرده برقى ، سر کاپوت یک وجب و یک زیر در رنگ دارد. ١ سال بیمه تخفیف بیمه ٩ سال. 

1396/5/30تهران
(تومان)185,000,000

150,000 کیلومتر

 

1396/5/16تهران