(تومان)260,000,000

58,000 کیلومتر

کولر دیجیتال عقب . پرده عقب . دگمه اکو . دنده پشت فرمان . مانیتور و دوربین . 

1396/3/22اصفهان