(تومان)136,000,000

134,000 کیلومتر

سی ٣٥٠ کوپه استثنایی بدون رنگ و خط و خش فنی و سواری مشابه صفر تمامی سرویسها انجام شده فقط مصرف کننده ٤ حلقه لاستیک هم نو شده بدون الارم 

1396/9/4تهران