(تومان)127,000,000

92,000 کیلومتر

آوانتگارد، مانیتور، گرمکن صندلى، سانروف، زنون چراغ شور، سنسور جلو و عقب، فنى سالم، 9 سال تخفیف بیمه، گلگیر جلو سمت چپ رنگ 

1396/3/19تهران