توافقی

270,000 کیلومتر

٢٠٠٥ ترخیص ٢٠٠٨-مموری صندلی دو طرف-کمربند برقی-فنی عالی-کروک مرتب-جلوبندی و رینگ نو-تودوزی عالی-یک سال بیمه و معاینه-دو لکه جزیی رنگ بدون تصادف- 

1396/3/14تهران