(تومان)197,000,000

69,000 کیلومتر

استثنایی..بدون رنگ واقعی..کارکرد بشرط دیاگ در کل نمایندگیها....سانروف زنون شیشه شور کیلس استادتر..مموری صندلی...مانیتور ...و....تماس جعفری ۰۹۱۲۳۱۰۶۴۲۱...بازدید با هماهنگی 

1396/7/12تهران
(تومان)490,000,000

67,000 کیلومتر

از نظر فنی وبدنه بسیار سالم فول کامل 

1396/6/20تهران
(تومان)265,000,000

117,000 کیلومتر

 

1396/5/30تهران