توافقی

145,000 کیلومتر

استثنایی.مدل ۱۹۸۵ اتوماتیک فابریک به رنگ کرم.تمام فابریک.کولر دار.تمام لوازم بدنه و موتور. ۲۳۰ فابریک کمپانی. در حد نو قیمت 28,500,000 

1396/8/20فارس