توافقی

ماشین استثنایی...بدون تصادف......تماما فابریک......دولکه رنگ.......فنی سلامت.......داخله فابریک.......لاستیکها نو.....زاپاس مرسدس......بیمه کامل.....تخفیف بیمه کامل......گیربکس شش دنده......لطفا با توجه به قیمت تماس بگیرید......ماشین شهرستان میباشد...استثنایی......موتور مشکی قیمت34 میلیون 

1396/5/9کرمانشاه