(تومان)108,000,000

160,000 کیلومتر

#Benz E320 2003 اتاق ۲۰۰۹ ماشین ناجایی بوده که در گرجستان اتاق و موتور و گیربکس عوض شده همه مراحل قانونی انجام شده با مدارک قابل معاوضه با خودرو 

1396/9/14تهران