(تومان)295,000,000

56,000 کیلومتر

فول بدون رادار. همراه سنسور جلو، عقب و جانبی. 

1396/6/26تهران