(تومان)175,000,000

18,000 کیلومتر

مرسدس بنز GLA 250 فورماتیک سفارش خلیج بیمه بدنه و شخص ثالث یک سال،گارانتى ٢ سال اتو پارک، اتوهلد، سیستم ضد تصادف، نایت ویژن،سقف پاناروما،مانیتور بزرگ، صندوق عقب برقى،راهدار،دوربین جلو و عقب و سنسورهاى جانبى ، پکیج اسپرت کانفردو افرود،پکیج رنگ بندى و نور پردازى داخل، صندلى برقى، رینک ١٩روغیره...فول کامل 

1396/3/19خوزستان