(تومان)160,000,000

31,000 کیلومتر

بسیار سالم و در حد صفر بدون خط و خش ترخیص ٢٠١٦، فول ، سفارش دبی ، فروش به علت خرید خانه 

1396/4/17آذربایجان شرقی