توافقی

226,000 کیلومتر

بنزدویستوهشتاداس‌مدل‌هغتادوهشت‌سندکمپانی‌بدونرنگوخوردگی‌توششصدقهوه‌ای‌بدونزدگی‌وترمیم‌داشبورت‌قهوه‌ای‌وبدون‌ترک‌موتورگیربکس‌پلمب‌کارخانه‌المان‌تخفیف‌بیمه‌کامل‌کولرروشن‌زاپاس‌بازنشده‌بشرط‌کارشناسی‌باشماماشین‌ازصغردستخودم‌ببوده‌قیمت‌توافقی 

8 ساعت پیشتهران
توافقی

220,000 کیلومتر

وضعیت فنی بدون نقص،ظاهر خودرو همینطور که از عکسها پیداست بسیار تمیز و عالی و بدون تصادف و ضربه ،کولر روشن،بیمه یکسال تخفیف یازده سال فقط تماس تلفنی،پیام به هیچ عنوان پاسخ داده نمیشود 

1396/5/21مازندران
توافقی

400,000 کیلومتر

سفارش آمریکا.سانروف برقی.شیشه هابرقی.پلاک ستون.چراغ ها همه اصل آلمان.تودوزی تمیز.داشبورد اصل آلمان نو.ادوات برقی همه سالم.چراغ پارک.چراغ مطالعه ستون های عقب.پدال برف پاک کن سالم.لای درب ها بدون رنگ.داخل کاپوت فابریک بدون رنگ بدون ضربه.موم کشی ها فابریک.صندوق عقب سالم و فابریک‌بی ضربه.جلو عقب پلم. سقف ستون پلم بدون ضربه.کف سالم و فابریک‌موکت فابریک.گیربکس سالم و به شرط.«انجین به شرط در حد».دیسک و صفحه نو.پمپ‌کلاچ نو.پکپ هیدرولیک نو.باطری 100 آمپر نو.کوئل دلکو دیسک و صفحه لنت شمع ها همه نو.چهار22م 

1396/5/9تهران