(تومان)900,000,000

48,000 کیلومتر

فول بدون ٣ تیکه عقب - بدون رنگ 

1396/5/20تهران
(تومان)880,000,000

20,000 کیلومتر

فول کامل.استثنایی ترین s500 2012.تک برگ سند.بدون خط وخش.سقف جیر.مانیتور عقب 

1396/5/15تهران
(تومان)425,000,000

16,000 کیلومتر

Benz S500 2014 New Long/ گذرموقت /خودرو مد نظر خود را بدون محدودیت برند، حجم موتور، سال ساخت و ممنوعیت واردات در سراسر کشور عینا مانند پلاک ملی برانید/خودرو های گذرموقت، به مدت یکسال ( دو دوره شش ماهه ) در سراسر کشور قابل تردد اند، این تردد برای سالیان بعد با کمترین هزینه قابل تمدید است/مدارک مالکیت اعم از کارت، سند، پلاک و غیره بنام خریدار خواهد بود/ضمانت بازخرید، تعویض و تامین قطعات /با تقدیم احترام، مهندس علیدوستی 

1396/5/15تهران
(تومان)293,000,000

30,000 کیلومتر

Benz S500 2013 Long/ گذرموقت /خودرو مد نظر خود را بدون محدودیت برند، حجم موتور، سال ساخت و ممنوعیت واردات در سراسر کشور عینا مانند پلاک ملی برانید/خودرو های گذرموقت، به مدت یکسال ( دو دوره شش ماهه ) در سراسر کشور قابل تردد اند، این تردد برای سالیان بعد با کمترین هزینه قابل تمدید است/مدارک مالکیت اعم از کارت، سند، پلاک و غیره بنام خریدار خواهد بود/ضمانت بازخرید، تعویض و تامین قطعات /جهت اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه خرید و سایر خودرو ها حتما با ما تماس بگیرید/با تقدیم احترام، مهندس علیدوستی 

1396/5/11تهران
(تومان)247,000,000

62,000 کیلومتر

Benz S500 2011 Long/ گذرموقت /خودرو مد نظر خود را بدون محدودیت برند، حجم موتور، سال ساخت و ممنوعیت واردات در سراسر کشور عینا مانند پلاک ملی برانید/خودرو های گذرموقت، به مدت یکسال ( دو دوره شش ماهه ) در سراسر کشور قابل تردد اند، این تردد برای سالیان بعد با کمترین هزینه قابل تمدید است/مدارک مالکیت اعم از کارت، سند، پلاک و غیره بنام خریدار خواهد بود/ضمانت بازخرید، تعویض و تامین قطعات /جهت اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه خرید و سایر خودرو ها حتما با ما تماس بگیرید/با تقدیم احترام، مهندس علیدوستی 

1396/5/11تهران