(تومان)295,000,000

114,000 کیلومتر

فني سالم سالم بدون ارور و ايراد به شرط كارشناس ، جفت لاستيك هاي جلو و عقب نو در حد ٩٠٪؜، جفت لنت جلو و عقب نو، سقف شيشه اي، صندلي ٢ طرف برقي و مموري ٢ طرف، كيت اگزوز AMG, صندوق برقي، گيريبكس اسپرت، سنسور پارك 

1396/8/7تهران