توافقی

90,000 کیلومتر

درجه ١ فول با رادار جلو سقف جیر فابریک گرمکن سردکن تنظیم کیت ٦٣ اورجینال بیرنگ لطفا خریدار واقعی 

1396/7/2تهران