توافقی

110,000 کیلومتر

مدل موتور 455 هارتاپ قدرت موتور 7600cc،گیربکس 700،بیمه 8سال تخفیف 3ماه بیمه دارد،4تا شیشه برقی ،صندلی 8جهت برقی،باتری نو ،بازدید کرج در محل،بازدید مساوی خرید،اس ام اس پاسخگو نیستم فقط تماس ّ 

1396/4/21البرز