توافقی

موتور و گیربکس تعمیر اساسی فنی بی نقص.کولر روشن-بیمه تا پایان سال تخفیف کامل کاربرات نو. قیمت18.500.000 

1396/5/21گیلان
توافقی

بدون ضربه ، فنی عالی ،بدنه دور رنگ ، داخل فابریک ، تمامی لوازم اصلی قیمت 25 میلیون 

1396/5/20بوشهر