توافقی

از همه لحاظ ۱۰۰ درصد سالم و درجه یک قیمت 32 میلیون 

1396/3/29فارس
توافقی

بیمه و تخفیف بیمه کامل - لاستیک و تودوزی نو - موتور گیربکس به شرط قیمت 15 میلیون 

1396/2/23تهران
توافقی

بیوک مدل 65 فنی کاملا سالم نیم موتور و گیربکس تعویض شده و نو تمامی سرویس های فنی انجام شده لاستیک ها دانلوپ ژاپن بیمه تا پایان شهریور با 7 سال تخفیف کاملا اماده مصرف 

1396/2/18زنجان