(تومان)960,000,000

فول.3کلید 

1397/8/22تهران
توافقی

فول کامل با گارانتى،٣کلید با هامن و کیت 09121116217جوادى 

1397/8/13تهران