توافقی

مدل ۲۰۱۶، کارکرد ۲۸ هزار تا، فول سه کلید، بدون رنگ و تصادف، بیمه تا 6 ماه، فنی سالم. 

1396/10/18تهران