توافقی

126,000 کیلومتر

سی میلیون فاکتور داره رینگ 2013 -لاستیک نو- مانیتور- بدون ارور- بسیار تمیز- تخفیف ندارد قیمت 150 میلیون 

1396/5/25اصفهان