(تومان)145,000,000

122,000 کیلومتر

آینه تاشو برقی / زنون چراغشور / سنسور پارک / جا لیوانی / موتور و گیربکس به شرط سالم بودن 

1396/3/24اصفهان