(تومان)95,000,000

150,000 کیلومتر

فوق العاده تمیز، به شرط کارشناسی ، فنی بدون کوچکترین ایراد، لاستیک نو ، بیمه کامل، معاینه فنی تا آخر سال، رنگ شدگی به علت مالیدگی میباشد و ماشین ضعف ندارد 

1396/3/1تهران