(تومان)260,000,000

53,000 کیلومتر

فول ٣ کلید//٥ دروبین + ٣٦٠//مانیتور بزرگ //داخل کرم//سقف مشکی //هداپ//سیستم هارمن کاردن// کیلس استارتر// صندلى برقى با مموری//رادار جلو رادار نقطه کور رادار بین خطوط// سانروف// دنده پشت فرمان// پرده دور //پرده عقب برقی// گیبرکس ٤ حالته// اتو پارک // صندوق پران// قهوه اى // چنجر 

1396/3/30تهران
(تومان)235,000,000

50,000 کیلومتر

اسپرت لاین ' فول' ١٥ میلیون لوازم اضافه' سپر عقب م ' جلو پنجره م' رینگ ام مشکی مات' همه سرویس ها شامل لنت عقب جلو روغن انجام شده ' فقط مصرف کننده تماس بگیره ممنون 

1396/3/17تهران
(تومان)275,000,000

55,000 کیلومتر

فول کامل ۳ کلید با هداپ و مانیتور بزرگ صندلی قرمز به همراه کف پایی فابریک بدون رنگ و خطو خش بسیار تمیز و کم کارکرد یک سال بیمه لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد. 

1396/2/27تهران