توافقی

165,000 کیلومتر

♦️فول کامل بسیار سلامت♦️ بدنه و فنی و کارکرد به شرط کارشناسی تماس تا ٩ شب پیام ندهید متشکرم 

1396/9/3تهران
توافقی

135,000 کیلومتر

سفارش عمان - یک سال بیمه کامل -لاستیک ٩٠٪؜ - موس و مانیتور بزرگ - سیستم صوتی HI-FI - کیلس استارتر - کول باکس -پرده عقب برقی - پرده دور کامل - ایینه پارک - ایینه تا شو برقی - صندلی دو طرف برقی با مموری - ایینه وسط الکترو کرومیک - سنسور باران - سنسور دنده عقب - زنون چرخشی - LED زیر دستگیره 127م 

1396/8/25تهران