(تومان)398,000,000

فول کامل 3کلید / سیستم صوتی هارمن کاردن / با گارانتی BSI 09121033330 

1396/7/19تهران
(تومان)438,000,000

فول ۳کلید ،سیستم صوتی هارمن کاردن،بسیار تمیز...... 

1396/7/19تهران
(تومان)340,000,000

با کیت M,هداپ،گرمکن،بدون رادار 09121116217جوادی 

1396/7/17تهران
(تومان)440,000,000

استثنایى و بینظیرترین 428i/٣کلید/مانیتور بزرگ/موس/آینه تاشوى برقى/شیفتر/کیتM/٥دوربین ٣٦٠ درجه/صندلى٣تیکه/سیستم صوتى هارمن/هداپ/٢گرم کن/زنون/سنسور جلو و عقب/دارى رادار کامل 

1396/6/16تهران