(تومان)108,000,000

194,000 کیلومتر

8سال تخفیف بیمه فنی و بدنه به شرط فول ابشن 

1396/7/26تهران
(تومان)94,000,000

160,000 کیلومتر

ترخیص 2008- فول آپشن- 9 ماه بیمه و 9 سال تخفیف - با انتقال سند در دفترخانه 

1396/7/10تهران
(تومان)100,000,000

180,000 کیلومتر

کیت کامل M5,چراغ ٢٠١٠،فرمان تلسکوپى برقى،٢گرم کن صندلى ، .ممورى صندلى ،پرده عقب و صندلى برقى ،فول کلیه سرویسها انجام شده(کنیستر،صافى و پمپ بنزین ،شمع فابریک عوض شده، لاستیک جلو عقب نو، زاپاس و جعبه کمکهاى اولیه فابریک، 09121506877 پورنقشبند 

1396/6/26تهران
توافقی

115,000 کیلومتر

سند تک برگ ، ترخیص ٢٠٠٨ فنی در حدصفر 

1396/6/18تهران
(تومان)283,000,000

31,000 کیلومتر

شرکتی لاکچری لاین سند دست اول 5 سال گارانتی بیمه بدنه کامل دوربین پرده عقب برقی پرده جانبی صندلی برقی 

1396/6/14تهران
(تومان)265,000,000

44,000 کیلومتر

مدل ٢٠١٤ سند تک برگ ، مانیتور بزرگ ، چراغ جدید ، امپر جدید ، پرده دور ، ممورى صندلى ،رینگ بزرگ ، پرده عقب وبغل 

1396/6/13تهران
(تومان)105,000,000

188,000 کیلومتر

کیت کامل M5,چراغ ٢٠١٠،فرمان تلسکوپى برقى،٢گرم کن صندلى ، .ممورى صندلى ،پرده عقب و صندلى برقى ،فول کلیه سرویسها انجام شده(کنیستر،صافى و پمپ بنزین ،شمع فابریک عوض شده، لاستیک جلو عقب نو، زاپاس و جعبه کمکهاى اولیه فابریک، 

1396/6/2تهران