توافقی

131,000 کیلومتر

سند دو برگ . فول ترین موجود . کم کارکرد . فنی و موتور بشرط نمایندگی پرشیا خودرو . بدنه و داخل خودرو بینهایت تمیز . رنگ خاص هفت رنگ . 175 تومان . 

1396/5/20تهران