(تومان)170,000,000

138,000 کیلومتر

دو برگ سند - رنگ خاص هفت رنگ - کارکرد ماشین واقعی است و تابحال گیربکس و موتور باز و تعمیر نشده است و پلمپ کمپانی میباشد و از لحاظ موتوری و فنی بینهایت سالم و نو میباشد بشرط تایید نمایندگی - ۱۷۰ تومن 

1396/6/21تهران
(تومان)165,000,000

186,000 کیلومتر

فنی سالم تک رنگ مموری صندلی تلفن 

1396/6/21تهران