توافقی

کیت M- رینگ 19- هداپ - وکیوم- keyless- سانورف- پرده ها جانبی و عقب برقی- مانیتور بزگ- 5 دوربین - اتوپارک- صندلی برقی با حافظه- 3 کلید - دنده سرامیک- چراغ و مه شکن LED- شیشه شور چراغها- دنده پشت فرمان - کولر عقب 

1396/2/19تهران