(تومان)125,000,000

102,000 کیلومتر

درجه ١ فنی موتور و گیربکس به شرط کارشناسی به شرط کیلومتر واقعی تماس فقط ٠٩١٢٢٢٨٠٠٠٢ 

دیروزتهران
توافقی

140,008 کیلومتر

فوق العاده سالم، سند دست اول، سرویس ها مرتب انجام شده.. قیمت 130 میلیون 

1396/8/22تهران