(تومان)320,000,000

فوق العاده سالم و تمیز با هد آپ وکیوم در دنده پشت فرمون ممورى صندلى و ...... 

1396/5/18تهران
(تومان)525,000,000

65,000 کیلومتر

(دهقان) فول با هداپ. وکیوم. بدون كوچكترين رنگ و خط و خش. استثنایی. فقط مصرف كننده. كيتM. عاليترينx6 

1396/5/14تهران
(تومان)410,000,000

70,000 کیلومتر

بدون الارم تمام سرویسها سروقت انجام شده 

1396/5/7تهران