توافقی

40,000 کیلومتر

فول . درجه یک . تماس با ۰۹۱۲۳۱۵۱۶۶۸ و یا ۰۹۱۲۱۱۲۵۶۲۶ 

1396/3/25تهران
(تومان)740,000,000

13,000 کیلومتر

فول کامل، کاپوت جدید، چراغ جدید، مانیتور پشت فابریک، بدون کوچکترین رنگ وخط وخش، مشابه صفر 

1396/3/18تهران
(تومان)735,000,000

26,000 کیلومتر

فول کامل،بارادار،دگمه اسپرت،GPOWER امپرجدیدسفید،کاپوت جدید،چراغ جدید مانیتورپشت فابریک،تک برگ سند،بدون کوچکترین رنگ وخط وخش حتی سپرها بابیمه بدنه،بدون مشابه درایران بازدید: فرشته 

1396/3/12تهران
(تومان)565,000,000

80,000 کیلومتر

فول کامل کامل .دکمه اسپرت و سرد کن . بدون رنگ حتی سپرها . به شرک کارشناسی 

1396/3/11تهران
(تومان)700,000,000

30,000 کیلومتر

فول کاپوت جدید 

1396/2/28تهران
(تومان)760,000,000

26,000 کیلومتر

فولترین بادگمه اسپرت وGpower،کاپوت جدید،امپرجدید،رادار،وکیوم،هداب،تک برگ سند تمامی سرویسهانمایندگی مجازانجام شده،کاملا بی نظیروبدون مشابه،بدون رنگ وخط وخش، کاملا مشابه صفر بازدید: فرشته 

1396/2/8تهران