(تومان)277,000,000

19,000 کیلومتر

فول کامل, M پک ، مانیتور ،مموری صندلی،داخل جیر و چرم بدون خط و خش در حد صفر فوق العاده اثتثنایی 277میلیون 

1396/7/11تهران