توافقی

پلاک ملی،تزیینات باز شده است ولی همگی سالم،صافکاری جزی صورت گرفته و اتاق درجه یک،موتور سالم،رینگ و لاستیک اسپرت، 12م 

1396/6/18گیلان