توافقی

تعمیر اساسی موتور تا دو روز دیگه تموم میشه.رینگ لاستیک تازه انداختم زیرش.تمامی لوازم فابریک حتی رادیو و پخش و کاملا کلکسیونی.بیمه یک سال تمام تخفیف.معاینه یک سال. تودوزیشم فابریکه. کارینا با این شرایط قیمتش بیشتر از این میشه قیمت 16 میلیون 

1397/3/1آذربایجان غربی