توافقی

266,000 کیلومتر

تویوتا کمری خیلی سالم مدل 1998 بیمه و تخفیف بیمه و معاینه فنی و... اتاق و موتور و گیربکس خیلی سالم قیمت39میلیون 

1396/3/2تهران