(تومان)206,000,000

7سال گارانتی/12ایربگ/مانیتور/دوربین/صندلی برقی تحویل فوری09198955200 

1396/5/26تهران
(تومان)210,000,000

اتو گالری گلچین به شرط پلاک سال گارانتى شرکتى/با 7 سال گارانتى باطرى هیبرید/١٢ایربگ/مانیتور/دوربین/صندلى برقى هزینه عوارض و مالیات و یکسال بیمه ثالث بعهده اتو گالری میباشد-تحویل فورى معاوضه با خودروی کارکرده 09123342518-09122449057حسن پور 

1396/4/20تهران
(تومان)210,000,000

اتو گالری گلچین به شرط پلاک سال گارانتى شرکتى/با 7 سال گارانتى باطرى هیبرید/١٢ایربگ/مانیتور/دوربین/صندلى برقى هزینه عوارض و مالیات و یکسال بیمه ثالث بعهده اتو گالری میباشد-تحویل فورى معاوضه با خودروی کارکرده 09123342518-09122449057حسن پور 

1396/4/12تهران