(تومان)88,000,000

160,000 کیلومتر

فنی عالی دربهای سمت شاگرد رنگ اتوگالری شهرام 9131184942 9131184941 

1396/9/17اصفهان
(تومان)91,000,000

110,000 کیلومتر

فول کامل صندلی برقی،کروز کنترل،مانیتور بزرگ،صندلیهای عقب مانیتور،نویگیشنجی پی اس، زاپاس نو استفاده نشده،لاسیک ٨٠ درصد ‎ بدون رنگ شدگی و تصادف نداشته تا به حال، تا سال اینده همین موقع بیمه دارد،٨ سال تخفیف بیمه، فنی عالی،تمام سرویس ها بتازگی انجام شده با فاکتور، ،داخل و بیرون خودرو مشابه صفر، به شرط نمایندگی لطفا فقط فقط مصرف کننده 

1396/7/27تهران