توافقی

38,000 کیلومتر

موتور تازه تعمیر تاز رنگ شد به خاطر زیبایی گریبگس تازه سرویس شده دو باک یخچال دار مدل ۷۶ هیدرولیک و وینچ لایت بار خارجی اصلی صندلی ها عوض شده پرژکتور قوی روی سقف فوق العاده سالم بدونه کوچک ترین ضربه عایق حرارت و صدا ماشین شخصی جمع نشده فابرک است قیمت 39 میلیون 

1396/8/6اصفهان