توافقی

٣ایر بگ فول عمان کول باکس بدوون حتی خش 

دیروزچهارمحال و بختیاری
توافقی

200,000 کیلومتر

فنی و بدنه بسیار سالم و رنگ فابریک و فقط کاپوت رنگ است و بیمه تا برج ۸ با تخفیف و لاستیکها نو و دیسک و صفحه و لنتها نو و بدون روغن ریزی و خودروی فوق ۱۰ سال خواب بوده قیمت 19 میلیون 

1396/4/18گلستان