(تومان)35,000,000

تویوتا 3fمونتاژ(سهند) فوق العاده استثنایی کامل رنگ بعلت تغییر رنگ سقف ستون شاسی پلمب موتور گیربکس پلمب و باز نشده فوق العاده تمیز و کم کار در حد صفر قابل معاوضه بازدید خرم آباد تخفیف پای معامله به خریدار واقعی 

1396/3/19لرستان