توافقی

وانت لندکروز فرماندهی سالم و بی عیب. جفت دف سند دست اول بیمه یکسال موتور و گیربوکس تازه تعمیر پلاک شده آماده محضر از اول درتهران استفاده شده(خاکی نرفته) توسط خود ناجا سفید شده. قابل توجه آفرودیان. تماس در ساعات غیراداری بازدید تهران پونک فوری فوری فوری قیمت84میلیون 

1396/2/29تهران