(تومان)25,500,000

96,000 کیلومتر

فنی و بدنه سالم،دارای معاینه فنی و تخفیف کامل بیمه،بیمه تا برج 12،روکش صندلی ها چرم،دارای سنسور دنده عقب،لاستیک ها 80٪، 

1396/7/26تهران